Film sử dụng trong hoạt động truyền thông Bán hàng & truyền thông Xây dựng Thương Hiệu với người xem gồm cả 02 nhóm: Khách hàng mua sản phẩm & đội ngũ nhân sự mới cần đào tạo - phát triển.

Phim dùng hình ảnh của người nhân viên tuy bình thường nhưng nghị lực làm việc mỗi ngày, luôn thấy sung sức trên hành trình của mình khi lúc nào cũng có sự hỗ trợ lẫn nhau và niềm tin của khách hàng, để giới thiệu hệ thống của GCELL

Điểm nhấn của phim sẽ là đoạn nói về khát vọng của GCELL: Dùng hình ảnh của người sáng lập - Ms Lê Giang - để khẳng định lời cam kết về hành trình và sứ mệnh của GCEL. Hành trang chúng tôi mang theo xây dựng GCELL mỗi ngày cũng chính là khát vọng & ước mơ đó.

Film thực hiện bởi TMP - The Brand Storytelling Agency

watch the film

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?